دادگاه ها در کشور کانادا

در این مقاله قصد داریم درباره دادگاه ها در کشور کانادا و قوانین از جمله قوانین مهاجرتی کانادا صحبت کنیم.

دادگاه ها در کشور کانادا

موضوع دیگری که در حقیقت داخل منشور کانادا از آن صحبت شده است مبحث دادگاه ها در کشور کانادا می باشد.حقوق افراد در دادگاه ها: دادگاه ها در کشور کانادا دارای دسته بندی می باشد که به صورت فدرال و استانی می باشند.به غیر ازدادگاه های فدرال در کانادا دادگاه های اداری هم وجود دارد.

دادگاه های اداری در کانادا یکی از آنها به طور مثال اداره مهاجرت اگر تصمیم های بگیرد که مخالف مقررات منشور باشد این نوع از دادگاه ها رسیدگی به این دسته از تخلفات می کنند.

و برای اینکه این موضوع برای افراد بیشتر روشن شود در بخش مربوط به دادگاه های اداری مربوط به مهاجرت به کانادا این دادگاه ها به معنی واقعی کلمه دادگاه نیستند، به دلیل اینکه پروسه رسیدگی به این موارد به شبیه دادگاه نمی باشد، یک اتاق می‌باشد که در آن معمولاً دو نفر می باشند که رسیدگی می‌کنند که دوستانه تر و غیر رسمی و پروسه ها کوتاه تر و مراحلی ک که در دادگاه ها لحاظ می شود همیشه انجام لحاظ نمی شود.

در بخش مربوط به مهاجرت به کانادا مراجع رسیدگی از لحاظ قانونی بخواهیم بحث کنیم قانون حاکم وجود دارد و دادگاه حاکم چیزی که هست ایرانی ها و خیلی از ملیت های دیگر این تصور را دارند که مهاجرت به کانادا کاری به قانون و مقررات به آن صورت ندارد و این تصور، تصوری کاملا نادرست می باشد چراکه در کانادا قانون مهاجرت وجود دارد.

وقتی قانون مهاجرت وجود دارد و دادگاه ویژه مهاجرت در کانادا وجود دارد پس بحث، بحث قانون می باشد و بنابراین موضوع این نیست که افراد بخواهند یک سری فرم پر کنند و ارسال شود و تمام شود شاید برای پرونده های بسیار ساده اتفاق بی افتد شاید نیاز نباشد که افراد دید گاه قانونی آن را بدانند ولی همچنان از نظر کارشناسی باید بدانید که قانون حاکم چه می باشد و مرجع رسیدگی حاکم چه می باشد.

بارها و بارها پیش آمده که در بسیاری از پرونده ها که کسی که اپلای کرده است علی رغم که وکیل نبوده و تنها مشاور مهاجرتی بوده که طبق قانون اجازه فعالیت مهاجرتی را دارا می‌باشد اشتباه کرده است در مرجعی که باید پرونده را ثبت کند و این مسئله باعث شده که پرونده برگردد و ریجکتی شود و وقتی پرونده مردود شود جالب نیست این کلمه گفته شود ولی مانند لکه ننگی است که در پرونده افراد ثبت می شود و هر زمانی که پرونده ای مطرح می‌شود می گویند که آیا شما سابقه مردودی داشته آید یا خیر!
کاری به دلایل وجود ندارد ولی می خواهند که ببینند آیا این موضوع رخ داده است یا خیر!

حالا این مردود شدن می تواند به خاطر ثبت غلط پرونده باشد و بخاطر همین مرجع قانونی باید خیلی مهم باشد که شما بدانید.هر پرونده مهاجرت در کانادا دارای ائین نامه هایی است که منجر میشود به قوانین اصلی که قانون اصلی را خوب توضیح می دهد

و هر وکیل مهاجرت در کانادا که بخواهد کار مهاجرتی انجام بدهد باید هم آئین نامه ها را بداند و هم قوانین مهاجرتی راو هر دویشان این موارد را مسلط باشد.به طور مثال داخل کتاب قوانین دانشجویی یک بخشی از آن آئین نامه ها هستند و بخش دیگر قوانین و افسر پرونده خود به خود به این نتیجه نمی‌رسد که فرد واجد شرایط نمی باشد.بلکه به قوانین استناد می کند
صرف نظر از ٢ منبع اصلی می توان گفت منابع حاشیه ای هم وجود دارد برای مهاجرت به کانادا، مانند معاهدات بین‌المللی
خود بنده که یکی از کارهای تخصصی که انجام داده پرونده های بیزینسی می باشد و در این زمینه یکی از مواردی که به آن استناد کرده همان معاهده های بین المللی می باشد
به طور مثال معاهده بین‌المللی نفتا ، معاهده ای که بین کشورهای کانادا و آمریکا و مکزیک می باشد و یا معاهده بین‌المللی دیگر
بنابراین این معاهده ها قوانین آنها عموماً بسیار کمک می کند به عنوان منبع حاشیه ای در امر کمک به فرد جهت مهاجرت به کانادا

دادگاه ها در کشور کانادا

اقامت کانادا و شروع بیزینس در کانادا

و در این امر وکیل به این قوانین بین‌المللی استناد می کند و اگر قرار بر این باشد که وکیل فعالیت یک شرکت را انجام بدهد که موضوع آن اینترنشنال باشد و یا مولتی نشنال کمپانی می باشد از تمامی این معاهده کمک گرفته می شود و همین طور استناد می شود
و علاوه بر قوانینی که در قوانین مهاجرت به کانادا نوشته شده است و علاوه بر این که چیزی که در آئین نامه آورده شده است.
صرف نظر از این عوامل معاهده‌های یک موضوع بسیار مهم تری هم وجود دارد، در کشور کانادا سیستم حقوقی که وجود دارد به این سیستم کامن لا می گویند به غیر از استان کبک در کانادا که سیستم آن فرق می‌کند چون سیستم نظام حقوقی آن بیشتر فرانسوی می باشد و خصوصی و مدون می باشد و به غیر از این استان سایر استان های کشور کانادا رویه قضایی آن فرق می‌کند و چرا این مطلب مهم می باشد برای اینکه بایستی تشخیص داده شود که وکیل شما مقررات و رویه قضایی را خوب بداند به طور مثال آقای محمد از کشور افغانستان، بیست سال پیش تقاضای پناهندگی کرده است به اداره مهاجرت کانادا و یک رای در این زمینه صادر شده است و آن رای ملاک پرونده وکیل خواهد بود برای پرونده یک فرد دیگر و به آن می شود استناد کرد
چرا این کار انجام می شود چون مستند می باشد
وقتی که وکیل مهاجرت به کانادا به دادگاه می رود به پرونده های قدیمی که سابق رای داده شده استناد می کند و چون سابقا دادگاه این رای را داده است الان هم می بایست این رای را داده
این موارد که در بالا آمد مربوط به تمامی پرونده های مهاجرت به کانادا هم می باشد
به طور مثال وکیل مهاجرت کانادا برای موکل خود که قصد اقامت در کانادا از طریق ویزای کار را دارد تقاضای ویزای کار کانادا را می کند
ویزا کار کانادا مردود می شود و وکیل مهاجرت کانادا قصد اعتراض به پرونده را دارد و بر چه اساس می شود این امر را انجام داد، قانون و یا معاهده بلکه براساس پرونده‌های قبلی که اداره مهاجرت کانادا به روی آنها در گذشته رای صادر کرده است
و به آنها استناد کرده و بر اساس این استناد ها به دادگاه گفته می شود که افسر اداره مهاجرت اشتباه کرده و این ملاک و مستند ما می باشد و بنابراین پرونده احیا می شود و مشکلات آن حل می شود
بنابراین در کشور کانادا این مبحث بسیار اهمیت ویژه ای دارد و هر پرونده ای از قبیل ویزا تحصیلی کانادا و ویزا کار کانادا و حتی ویزا توریستی کانادا تمامی این موارد مستندات قانونی مشخصی را دارد و هیچ چیزی بر اساس نظر شخصی نیست و همگی بر اساس استنادات قانون مشخص شده می باشد و اگر افراد رعایت نکنند میتوان به طور مثال گفت آقای افسر پرونده شما باید این را رعایت کنید چرا که این قانون وجود دارد و اگر این قانون و استنادات وجود نداشته باشد و رعایت نکند اعتراض خود را به دادگاه های بالاتر برده می شود و در دادگاه های بالاتر این موارد رسیدگی می شود و در دادگاه های بالاتر می توان به منابع و قوانین استناد کرد و یکی از کارهایی که معمولا من خودم در پرونده های مهاجرت به کانادا همیشه رعایت می کنم این است که پرونده های سابق مثبتی که روی آن جواب مثبت از سوی اداره مهاجرت به کانادا گرفته شده را به آن استناد کرده و به طور مثال اداره مهاجرت کانادا در پرونده شمارهX و سال X آقایX و ویژگی های این پرونده مهاجرتی شبیه موکل درحال حاضر بنده می باشد و از شما خواهشمندم این پرونده قدیمی که بر روی آن جواب مثبت گرفته شده است را را بررسی کنید
و خود من هم خلاصه پرونده قدیم را ضمیمه پرونده کرده و لایحه را بر روی پرونده مهاجرتی گذاشته و نتیجه گرفته می شود و در خیلی از موارد بوده است که قدرت واقعی وکیل در این مرحله صورت گرفته است و نه فرم پر کردند!
در استاندارد کاری خود بنده و کسانی که با بنده کار کرده اند می دانند که تمام فرم ها را خودشان پر می کنند چرا که اولا بنده نمی خواهم در این امر اطلاعات اشتباه وارد شود و یا پنهان کردن اطلاعات رخ دهد و برای بنده مسئولیت ساز شده و همین طور برای موکل هم مسئولیت ساز شود و پس وکیل مهاجرت کانادا چه کاری را انجام می دهد در این راه وکیل مشاوره میدهد و لایحه می دهد و موضوع را طوری تنظیم می‌کند که اداره مهاجرت کانادا که افراد به چه شکل واجد شرایط هستند و به خاطر همین بارها و بارها دیده شده که لایحه هایی دیده شده از دوستان و همکاران که معمولاً بسیار بی ربط به موضوع پرونده ارجاع شده است
معمولا در کشور کانادا وکلا عضو کانون وکلا و کسانی که مدرسه قانون و حقوق رفته اند در کانادا بر روی پرونده های مهاجرت به کانادا فعالیت نمی کنند و بیشتر مشاورین مهاجرت کانادا فعالیت دارند چرا که اداره مهاجرت کانادا دوره های را برگزار می‌کند که در پایان این دوره ها به افراد مدرک مشاوره مهاجرت داده میشود و این دوره بسیار کوتاه تر می باشد نسبت به وکلایی که ٨ سال درس خوانده اند و مشکلاتی که وجود دارد این است که وقتی موکل با مشاورین مهاجرت قرارداد می‌بندند فکر میکنند با وکیل قرارداد بسته اند و خصوصا این امر در بین ایرانیان بسیار باب شده است که وقتی به مشاور مهاجرتی، وکیل می گویند این افراد هم شفاف نمی‌گویند که من وکیل مهاجرت به کانادا نیستم و تنها مشاور مهاجرتی هستم!

پس داشتن بهترین وکیل مهاجرت به کانادا در این امر کمک شایانی به افرادی که قصد گرفتن اقامت کانادا را دارند می کند
شاید شده دیده باشید و یا شاید شنیده اید که عده ای می گویند من در راه مهاجرت به کانادا وکیل مهاجرت گرفته ام و پرونده ام شکست خورد و وکیل مهاجرت به کانادا هیچ کاری نتوانست انجام دهد! یعنی افراد با اینکه پرونده مهاجرتی آنها شکست خورده بازهم فکر می کنند که وکیل مهاجرت داشته اند ولی نمی‌دانند که ففط با یک مشاور مهاجرت به کانادا قرار داد بسته اند .
نکته بسیار مهمی که در این مبحث حائز اهمیت می باشد این است که مشاورین مهاجرت وقتی که پرونده مهاجرت به کانادا افراد را می گیرند و با آنها قرارداد می بندند در در صورتی که پرونده مهاجرتی این افراد به مشکل بر بخورد و مردود شود بر روی پرونده حق هیچگونه اعتراضی ندارند و نمی‌توانند در دادگاهها فرجام خواهی کنند چرا که این افراد به دانشگاه حقوق نرفته و پروانه وکالت کانادا را ندارند و عملا نمی توانند پرونده را به دادگاه ببرند در نتیجه پرونده مهاجرتی فرد شکست خورده و در نهایت فرد متقاضی مهاجرت به کانادا باید پرونده را ببندند و با و یا با پرداخت دوباره هزینه های هنگفت با یک وکیل مهاجرت به کانادا قرار داد ببندد
پس داشتن بهترین وکیل مهاجرت کانادا این راه می تواند کمک شایانی کند
افرادی که دارای مدرک اداره مهاجرت به کانادا هستند عملا حق هیچ گونه اعتراض در دادگاه های کانادا را ندارند و عملا وکیل می تواند این کار را انجام دهند پس افراد که قصد اقامت کانادا را دارند در ابتدا سعی کنند وکلا را شناسایی کنند و فرق بین وکیل مهاجرت به کانادا و مشاورین مهاجرت به کانادا را بدانند و بعد از این مرحله بهترین وکیل مهاجرت کانادا را با تحقیقات و رزومه افراد شناسایی کرده تا بتوانند به هدف خود و گرفتن اقامت دائم کانادا رسیده و بتوانند یک شرایط بهتر و یک تجربه جدید را در زندگی خود به دست اورند.

2.5/5 - (4 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *