ویزا استارت آپ کانادا

در این مطلب به جنبه های مختلف ویزای استارت آپ می پردازیم. همچنین به سوالات مختلفی از جمله اخذ ویزای استارت آپ کشور کانادا چگونه است، برای اخذ ویزای استارت آپ کانادا باید چه شرایطی داشته باشید، سازمان های سرمایه گذاری معرفی شده توسط اداره ی مهاجرت کانادا کدامند،ویزای استارت آپ کانادا دائمی است یا …

ویزا استارت آپ کانادا ادامه مطلب