5 راه برای سرمایه‌گذاری در کانادا

یکی از روشهای مهاجرت به کانادا و اقامت به کانادا دریافت ویزای سرمایهگذاری در کانادا است. برای دریافت ویزای سرمایهگذاری در کانادا باید با راههای سرمایهگذاری در کانادا آشنا باشید تا بتوانید بهترین راه را انتخاب کنید و موفق به کسب ویزای سرمایهگذاری در کانادا شوید. اگر وضعیت مالی خوبی دارید و قصد مهاجرت کانادا کردهاید روش ویزای سرمایهگذاری در کانادا مناسبترین روش برای شما است. در متن زیر با راههای سرمایهگذاری در کانادا آشنا شوید:

 • برنامه سرمایهگذاری در استان کبک

مزیت: امنیت سرمایه

عیب: کاغذبازی زیاد برای نشان دادن منبع و مسیر سرمایه

یکی از راههای سرمایهگذاری در کانادا سرمایهگذاری به مبلغ 750 هزار تا 800 هزار دلار کانادا در استان کبک به مدت 5 سال است. با این روش بین 24 تا 36 ماه میتوانید ویزای سرمایهگذاری در کانادا و اقامت دائم را دریافت کنید و خود و افراد نزدیک در خانواده اقامت به کانادا را اخذ کنید. کل مبلغ سرمایهگذاری شده نیز بعد از پنج سال توسط استان کبک به شما بازگردانده میشود.

فرصت دریافت ویزای سرمایهگذاری در کانادا برای فرانسویزبانها همیشه باز است. اما برای انگلیسیزبانها یا افرادی که به زبانهای دیگر صحبت میکنند فرصت مهاجرت به کانادا و اقامت به کانادا از طریق ویزای سرمایهگذاری در کانادا همیشه فراهم نیست.

نکته دیگر درمورد دریافت ویزای سرمایهگذاری در کانادا از این روش این است که سرمایه شما صرف توسعه اقتصادی استان کبک میشود. شما نیز باید موافقت کنید که در استان کبک و یکی از شهرهای کبک یا مونترال زندگی کنید.

در میان راههای سرمایهگذاری در کانادا مزیت این راه این است که سن یا تحصیلات مدنظر نیست و فقط شخص سرمایهگذار و اعضای خانوادهاش باید از نظر جسمانی وضعیت خوبی داشته باشند. همچنین لازم است بتوانند فرانسوی صحبت کنند.

 • ویزای کاری 205

مزیت: تحت اختیار داشتن پول

عیب: خطرات راهاندازی استارتاپ و درگیر کسبوکار شدن

یکی دیگر از راههای سرمایهگذاری در کانادا راه انداختن کسبوکار شخصی خودتان است. در فرآیند دریافت ویزای سرمایهگذاری در کانادا با این روش لازم است شرکت خود را راه بیندازید، حساب بانکی مخصوص شرکت باز کنید و مقادیری پول در حساب برای استفادههای شرکت کنار بگذارید.

همچنین برای مهاجرت به کانادا و اقامت به کانادا با این روش باید کسبوکاری آغاز کنید که بتوانید درمورد فوایدش برای دولت کانادا توضیح دهید. این فواید باید اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی باشند.

فرآیند پذیرش پیشنهاد برای تاسیس شرکت شما کمتر از شش ماه طول میکشد. بعد از یک سال موفقیت در کسبوکار هم میتوانید برای اقامت به کانادا اقدام کنید.

 • دریافت ویزای سرمایهگذاری در کانادا از طریق انتقالی

مزیت: راهی ارزان برای مهاجرت به کانادا و اقامت به کانادا

عیب: نیازمند حمایت شرکت

یکی از راههای سرمایهگذاری در کانادا از طریق انتقالی است. در این روش اگر از طرف شرکت برای کار در شعبهی شرکت در کانادا اعزام شدید میتوانید برای اقامت به کانادا درخواست دهید.

البته دریافت ویزای سرمایهگذاری در کانادا از این راه شرایط خاص خود را دارد:

 • باید برای شرکت ذکر شده در سه سال اخیر حداقل یک سال کار کرده باشید.
 • کار شما در کانادا باید مشابه کاری باشد که در وطن خود انجام میدادید.

بنابر صلاحیت میتوانید ویزای سرمایهگذاری را تا 4 سال دریافت کنید. فرآیند انتقال از شرکت به کانادا کمتر از 6 ماه زمان میبرد. بعد از یک سال هم میتوانید برای مهاجرت به کانادا و اقامت به کانادا اقدام کنید.

 • برنامههای کاندیدای استانی (PNP)

مزیت: گزینههای زیاد برای انتخاب، فرآیند انتخاب سریع

عیب: قوانین در حال تغییر، وابسته به سرمایهگذاری استان

از راههای سرمایهگذاری در کانادا استفاده از برنامههای اقتصادی هر استان است. بسیاری از استانها برنامههای اقتصادی مهاجرتی مخصوص خود را پیش میبرند که به برنامه کاندیدای استانی مشهور است.

برای مهاجرت به کانادا و اقامت به کانادا از طریق این برنامه لازم است 185 تا 200 هزار دلار کانادا برای هزینهها کنار بگذارید. همچنین دو سال سابقهی کار مدیریتی داشته باشید و دانش انگلیسی قابل قبولی داشته باشید.

همچنین برای موفقیت در این برنامه لازم است با مقامات استان دیدار کنید و آنها را از خواست خود برای دریافت ویزای سرمایهگذاری در کانادا مطلع کنید.

اگر درخواست سرمایهگذاری شما برای شرکتی محلی قاب قبول بود میتوانید فرآیند مهاجرت به کانادا و اقامت به کانادا را آغاز کنید. نتایج این روش سرمایهگذاری در کانادا بین 12 تا 24 ماه به دست شما میرسد.

استانهایی مانند بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و مانیتوبا این برنامه را دارند و نیازهای متفاوتی برای این استانها مطرح شده که بنا به توانایی میتوانید استان موردنظر را انتخاب کنید.

 • برنامه کارآفرینی کبک

مزیت: سرمایهگذاری با مبلغ کم در کسبوکار که به اقامت به کانادا منجر میشود.

عیب: مدیریت کسبوکار باید توسط خودتان و در استان کبک انجام شود.

برای اینکه بتوانید در میان راههای سرمایهگذاری در کانادا واجد شرایط برای این راه خاص باشید باید:

 • حداقل 280 هزار دلار کانادا سرمایه داشته باشید.
 • دو سال سابقه گرداندن کسبوکار در 5 سال اخیر داشته باشید.

همچنین ویژگیهایی که برای دریافت ویزای سرمایهگذاری در کانادا از این روش مورد بررسی قرار میگیرد عبارتند از:

 • سن
 • رشته و مدت زمان آموزش
 • مهارتهای زبانی
 • ویژگیهای شخصیتی و آگاهیتان درمورد کبک

اگر شرایط گفته شده را داشته باشید میتوانید برای دریافت ویزای سرمایهگذاری در کانادا و مهاجرت به کانادا و اقامت به کانادا اقدام کنید.

اگر در حال حاضر قصد یا توانایی مهاجرت به کانادا را ندارید میتوانید این گزینهها را در ذهن داشته باشید و شرایط لازم را مهیا کنید تا زمانی که موفق به مهاجرت به کانادا شدید از شرایط به خوبی آگاه باشید و برای دریافت اطلاعات و شناخت راههای سرمایهگذاری در کانادا زمان زیادی صرف نکنید.

ثبت امتیاز یادتون نره